@militantes

Bolsonaro frases
Bolsonaro frases

R$50,62

Bolsonaro
Bolsonaro

R$51,25

Bolsonaro
Bolsonaro

R$49,15

Bolsonaro frases
Bolsonaro frases

R$53,04

Moro
Moro

R$48,10

Bolsonaro presidente
Bolsonaro presidente

R$48,10

O lula tá preso babaca
O lula tá preso babaca

R$48,00

O lula tá preso babaca
O lula tá preso babaca

R$48,00